Vilkår for bruk

 
Sist oppdatert 02.60.2022

AVTALE OM BETINGELSER

Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet (“deg”) og selskapet, om din tilgang til og bruk av nettstedet karset.no samt ethvert annet medieformular, mediekanal, mobilnettsted eller mobilapplikasjon relatert, lenket eller på annen måte koblet til det (samlet sett “nettstedet”). Du godtar at ved å gå inn på nettstedet har du lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse bruksvilkårene. HVIS DU IKKE GODKJENNER MED ALLE DISSE BRUKSBETINGELSENE, ER DU UTTRYKKLIG FORBUDT FRA Å BRUKE NETTSTEDET, OG DU MÅ AVSLUTE BRUKEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på nettstedet fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet her som referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner i disse bruksvilkårene når som helst og uansett grunn. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere “Sist oppdatert” datoen for disse bruksvilkårene, og du frafaller enhver rett til å motta spesifikk varsel om hver slik endring. Det er ditt ansvar å regelmessig gjennomgå disse vilkårene for bruk for å holde deg informert om oppdateringer. Du vil være underlagt, og vil bli ansett å ha blitt gjort kjent med og å ha akseptert, endringene i eventuelle reviderte vilkår for bruk ved din fortsatte bruk av nettstedet etter datoen slike reviderte bruksvilkår er lagt ut.

Informasjonen gitt på nettstedet er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk vil være i strid med lov eller forskrift eller som vil underkaste oss ethvert registreringskrav innenfor slik jurisdiksjon eller land . Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til nettstedet fra andre steder dette på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Med mindre annet er angitt, er nettstedet vårt eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet “innholdet”) og varemerker, service varemerker og logoer inneholdt der (“merkene”) eies eller kontrolleres av oss eller er lisensiert til oss, og er beskyttet av lov om opphavsrett og varemerker og forskjellige andre immaterielle rettigheter og konkurranselov i Norge, internasjonale opphavsrettslover, og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene er gitt på nettstedet “AS IS” kun for din informasjon og personlig bruk. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i disse bruksvilkårene, kan ingen deler av nettstedet og ikke noe innhold eller merker kopieres, reproduseres, samles, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller ellers utnyttet til noe kommersielt formål overhodet, uten vår uttrykkelige forutgående skriftlige tillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, får du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av en hvilken som helst del av innholdet du har fått tilgang til, utelukkende for ditt personlige, ikke-kommersielle bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg på og til nettstedet, innholdet og merkene.

BRUKERPRESENTASJONER

Ved å bruke nettstedet, erklærer du og garanterer at: (1) du har juridisk kapasitet og at du godtar å overholde disse bruksvilkårene; (2) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen der du bor; (3) du vil ikke få tilgang til nettstedet på automatiserte eller ikke-menneskelige måter, enten via en bot, et skript eller på annen måte; (4) du vil ikke bruke nettstedet til ulovlig eller uautorisert formål; og (5) din bruk av nettstedet bryter ikke noen gjeldende lov eller forskrift.

Hvis du gir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å stenge eller avslutte kontoen din og nekte all eller all nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av dette).

FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til noe annet formål enn det vi gjør nettstedet tilgjengelig for. Nettstedet kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle anstrengelser bortsett fra de som er spesielt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av nettstedet godtar du ikke å:

BRUKER GENERERTE BIDRAG

Nettstedet tilbyr ikke brukere å sende inn eller legge ut innhold. Vi kan gi deg muligheten til å opprette, sende, legge ut, vise, overføre, utføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier , grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet, “Bidrag”). Bidrag kan vises av andre brukere av nettstedet og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan eventuelle bidrag du overfører behandles i samsvar med nettstedets personvernregler. Når du oppretter eller gjør tilgjengelige bidrag, representerer du og garanterer at:

Opprettelse, distribusjon, overføring, offentlig visning eller ytelse, og tilgang til, nedlasting eller kopiering av bidragene dine bryter ikke og vil ikke krenke eiendomsrettighetene, inkludert men ikke begrenset til copyright, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller moralske rettigheter til enhver tredjepart.
2. Du er skaper og eier av eller har de nødvendige lisenser, rettigheter, samtykke, utgivelser og tillatelser til å bruke og å autorisere oss, Nettstedet og andre brukere av Nettstedet til å bruke dine bidrag på alle måter som er tenkt på Nettstedet. og disse bruksvilkårene.
3. Du har skriftlig samtykke, løslatelse og / eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar individuell person i Bidragene dine til å bruke navnet eller likheten til hver slik identifiserbar individuell person for å muliggjøre inkludering og bruk av Bidragene dine på enhver måte som er tenkt av nettstedet og disse bruksvilkårene.
4. Bidragene dine er ikke falske, unøyaktige eller villedende.
5. Bidragene dine er ikke uønsket eller uautorisert reklame, salgsfremmende materiale, pyramidespill, kjedebrev, søppelpost, massesending eller annen form for oppfordring.
6. Bidragene dine er ikke uanstendige, utuktige, lidende, skitne, voldelige, trakasserende, ærekrenkende, bagvaskende eller på annen måte kritikkverdige (som bestemt av oss).
7. Bidragene dine latterliggjør ikke, håner, nedsetter, skremmer eller mishandler noen.
8. Bidragene dine brukes ikke til å trakassere eller true (i juridisk forstand av disse vilkårene) noen annen person og for å fremme vold mot en bestemt person eller klasse av mennesker.
9. Bidragene dine bryter ikke med gjeldende lov, forskrift eller regel.
10. Dine bidrag bryter ikke personvern- eller publisitetsrettighetene til noen tredjepart.
11. Bidragene dine inneholder ikke noe materiale som ber om personlig informasjon fra personer under 18 år eller utnytter personer under 18 år på en seksuell eller voldelig måte.
12. Bidragene dine bryter ikke noen gjeldende lov angående barnepornografi, eller på annen måte ment å beskytte helse eller velvære til mindreårige.
13. Bidragene dine inkluderer ikke støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell preferanse eller fysisk handikap.
14. Bidragene dine bryter ikke på annen måte eller lenker til materiale som bryter med noen bestemmelse i disse bruksvilkårene, eller noen gjeldende lov eller forskrift.

Enhver bruk av nettstedet i strid med det foregående bryter med disse vilkårene for bruk og kan blant annet resultere i avslutning eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke nettstedet.

BIDRAGSLISENS

Du og nettstedet er enige om at vi kan få tilgang til, lagre, behandle og bruke all informasjon og personlige data som du oppgir i henhold til vilkårene i personvernreglene og dine valg (inkludert innstillinger).

Ved å sende inn forslag eller andre tilbakemeldinger angående nettstedet, godtar du at vi kan bruke og dele slik tilbakemelding til ethvert formål uten kompensasjon til deg.

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap av alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller fremstillinger i dine bidrag gitt av deg i noe område på nettstedet. Du er eneansvarlig for dine bidrag til nettstedet, og du samtykker uttrykkelig i å frita oss fra alt ansvar og å avstå fra enhver rettslig handling mot oss angående dine bidrag.

INNSENDINGER

Du erkjenner og godtar at spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon angående nettstedet (“innleveringer”) gitt av deg til oss er ikke-konfidensielle og skal bli vår eneste eiendom. Vi skal ha enerett, inkludert alle immaterielle rettigheter, og har rett til ubegrenset bruk og formidling av disse innleveringene til ethvert lovlig formål, kommersielt eller på annen måte, uten bekreftelse eller kompensasjon til deg. Du fraskriver deg alle moralske rettigheter til slike innleveringer, og du garanterer herved at slike innleveringer er originale hos deg, eller at du har rett til å sende inn slike innsendinger. Du samtykker i at det ikke kan benyttes noen påstått eller faktisk brudd på eller misbruk av noen eiendomsrett i dine bidrag.

WEBOMRÅDEADMINISTRASJON

Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å: (1) overvåke nettstedet for brudd på disse bruksvilkårene; (2) ta passende rettslige skritt mot alle som, etter vårt skjønn, bryter loven eller disse bruksvilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til politimyndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten av eller deaktivere (i den grad det er teknisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store i størrelse eller som på noen måte er belastende for våre systemer; og (5) forøvrig administrere nettstedet på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å lette riktig funksjon av nettstedet.

VARIGHET OG OPPSIGELSE

Disse bruksvilkårene skal være i full kraft og effekt mens du bruker nettstedet. UTEN BEGRENSNING AV NOEN ANNEN BESTEMMELSE AV DENNE BRUKVILKÅRENE, forbeholder vi oss RETTEN TIL, I VÅR ENDELIG BESKRIVELSE, OG UTEN MERKNAD ELLER ANSVAR, FORNEKT TILGANG TIL OG BRUK AV STEDET (INKLUDERT BLOKKERING AV VISSE IP-ADRESSER), TIL NOEN PERSON FOR NOE FOR INGEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRYT AV NOEN REPRESENTASJON, GARANTI ELLER PAKT INNEHOLDT I DISSE BRUKSBETINGELSENE ELLER AV GJELDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN AVSLUTE DIN BRUK ELLER DELTAGELSE I NETTSIDEN ELLER SLETTE INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU LAGET TIL EN TID, UTEN ADVARSEL, VÅR ENESTE SKJEMA.

Hvis vi av en eller annen grunn avslutter eller suspenderer kontoen din, er det forbudt å registrere og opprette en ny konto under navnet ditt, et falskt eller lånt navn, eller navnet på en tredjepart, selv om du kanskje handler på vegne av den tredje parti. I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å ta passende rettslige skritt, inkludert uten begrensning forfølgelse av sivile, kriminelle og påbud.

Modifikasjoner og avbrudd

Vi forbeholder oss retten til å endre, endre eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller av en eller annen grunn etter eget skjønn uten forvarsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte hele eller deler av nettstedet uten varsel når som helst. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjoner eller avvikling av nettstedet.

Vi kan ikke garantere at nettstedet vil være tilgjengelig til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller trenger å utføre vedlikehold relatert til nettstedet, noe som kan føre til forstyrrelser, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avslutte eller på annen måte modifisere nettstedet når som helst eller av en eller annen grunn uten varsel til deg. Du godtar at vi ikke har noe ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedet under nedetid eller avvikling av nettstedet. Ingenting i disse bruksvilkårene vil bli tolket til å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte nettstedet eller å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med dette.

GJELDENDE LOV

Disse vilkårene skal styres av og defineres i henhold til lovene i grunnloven og deg selv gir uigenkallelig samtykke til at domstolene i Norge skal ha enekompetanse til å løse enhver tvist som kan oppstå i forbindelse med disse vilkårene.

Tvisteløsning

Bindende voldgift

Enhver tvist som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne kontrakten, inkludert spørsmål om dens eksistens, gyldighet eller oppsigelse, skal henvises til og endelig løses av den internasjonale handelsretten under European Arbitration Chamber (Belgia, Brussel, Avenue Louise, 146 ) i henhold til reglene i denne ICAC, som, som et resultat av henvisning til den, anses som den delen av denne paragrafen. Antall voldgiftsdommere skal være ihennhold. Voldgiftssetet, eller det juridiske stedet, skal være Hamar Tingrett. Sakspråket skal være Norsk.

Begrensninger

Partene er enige om at enhver voldgift skal være begrenset til tvisten mellom partene hver for seg. I den grad loven tillater det, (a) skal ingen voldgift knyttes til noen annen prosedyre; (b) det ikke er noen rett eller myndighet for at enhver tvist kan skilles mellom gruppesøksmål eller å bruke gruppesøksprosedyrer; og (c) det ikke er noen rett eller myndighet for at enhver tvist kan bringes i en påstått representativ stilling på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt de ovennevnte bestemmelsene om bindende voldgift: (a) Tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller om gyldigheten av en parts immaterielle rettigheter; (b) enhver tvist relatert til eller som følge av påstander om tyveri, piratkopiering, brudd på privatliv eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om påbud. Hvis denne bestemmelsen er funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å melde enhver tvist som faller inn under den delen av denne bestemmelsen som er funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, og slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon innenfor domstolene oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til denne domstolen.

RETTELSER

Det kan være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller mangler, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og annen annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller mangler og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet når som helst uten forvarsel.

FRASKRIVELSE

NETTSTEDET LEVERES PÅ AS-AS OG AS-TILGJENGELIG GRUNNLEGG. DU ER ENIG I AT DIN BRUK AV NETTSTEDET OG TJENESTENE VÅR PÅ DIN ENESTE RISIKO. I FULLT OMFATTET TILLATT I LOV, FRASKRIVER VI ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK DER AV, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, RETTIGHET, PÅGJENGELIGHET, EN PASSIGHET FOR EN PASS. VI GARANTERER INGEN GARANTIER ELLER UTFØRELSER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLFERDET I STEDETS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOE NETTSIDER KOBLET TIL STEDET, OG VI ANTAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOEN (1) FEIL, FEIL, FEIL, FEIL, FEIL eller FEIL 2) PERSONLIG SKADE ELLER EIENDOMSSKADER, AV HVILKEN NATUR DER OVERVÅGER TILGANG TIL ADGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET, (3) NOEN Uautorisert tilgang til ELLER BRUK AV VÅRE SIKKERE TJENERE og / ELLER ALLE PERSONLIGE OPPLYSNINGER OG / ELLER FINANSIELLE OPPLYSNINGER LAGRET DER, (4) NOE AVBRYTNING ELLER AVSLUTNING AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDET, (5) ALLE BUGS, VIRUSER, TROJANHESTER, ELLER SOM SOM KAN VÆRE OVERFØRT TIL ELLER GJENNOM STEDET AV NOEN TREDJE PART, OG / ELLER ( 6) ALLE FEIL ELLER UTSLIPP I ALT INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR ETT TAP ELLER SKADER PÅ NOE SLAG PÅGÅTT som et resultat av BRUK AV INNHOLD PÅSTÅTT, OVERFØRT, ELLER ELLER LES TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GARANTERER IKKE, ENDORSERER, GARANTERER ELLER ANTALER ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE ANNONSERT ELLER TILBUDT AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET, NOEN HYPERLENKT NETTSIDE, ELLER NOEN NETTSIDE ELLER MOBILT ANVENDT ELLER ANVENDT ELLER ANNET VÆR PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆR ANSVARLIG FOR OVERVÅKING AV ALLE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG ALLE TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM MED KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE GJENNOM MEDIUM ELLER I NOE MILJØ, BØR DU BRUKE DITT BESTE DOM OG ØVELSESFORSIKTIG DER PASSENDE.

BEGRENSNINGER FOR ANSVAR

I intet tilfelle vil vi eller våre ledere, ansatte eller agenter være ansvarlige for deg eller noen tredjepart for direkte, indirekte, konsekvens, eksemplar, tilfeldige, spesielle eller skadelige skader, inkludert tapte tap, tapte tap ELLER ANDRE SKADER som skyldes bruk av nettstedet, selv om vi har fått råd om muligheten for slike skader. Uansett noe til det motstridende som er beskrevet her, vil vårt ansvar overfor deg uansett årsak og uavhengig av formen for handlingen til enhver tid være begrenset til det mindre beløpet som er betalt av deg til oss eller __________. VISSE amerikanske statslover og internasjonale lover tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller ekskludering eller begrensning av visse skader. HVIS LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN IKKE GJELDE ELLER OVENNE FRISKRIVELSER ELLER BEGRENSNINGER, OG DU KAN HA YTTERLIGE RETTIGHETER.

SKADELØSNING

Du samtykker i å forsvare, skadesløse og holde oss uskadelige, inkludert datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater gebyrer og utgifter, gjort av tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) bruk av nettstedet; (2) brudd på disse bruksvilkårene; (3) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier angitt i disse bruksvilkårene; (4) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (5) noen åpenbar skadelig handling mot andre brukere av nettstedet som du har kontakt med via nettstedet. Til tross for det foregående forbeholder vi oss retten til på din bekostning å påta deg det eksklusive forsvaret og kontrollen over ethvert forhold du er pålagt å skadesløse oss for, og du godtar å samarbeide, på din bekostning, med vårt forsvar for slike krav. Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er underlagt denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

BRUKERDATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til nettstedet med det formål å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til din bruk av nettstedet. Selv om vi utfører regelmessige sikkerhetskopier av data, er du eneansvarlig for alle dataene du overfører eller som er relatert til aktivitet du har utført på nettstedet. Du samtykker i at vi ikke har noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du fraskriver deg herved rett til handling mot oss som oppstår som følge av slik tap eller korrupsjon av slike data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER OG UNDERSKRIFTER

Å besøke nettstedet, sende oss e-post og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du godtar at alle avtaler, kunngjøringer, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedet, oppfyller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU SAMTYKKER TIL BRUK AV ELEKTRONISKE UNDERSKRIFTER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE OPPTAKER, OG TIL ELEKTRONISK LEVERING AV MERKNADER, RETNINGSLINJER OG OPPTAKER AV TRANSAKSJONER INITIASJERT ELLER FULLFØRT AV OSS ELLER VIA NETTSIDEN. Du fraskriver deg herved rettigheter eller krav i henhold til vedtekter, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på annen måte enn elektroniske midler.

DIVERSE

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på nettstedet eller i forhold til nettstedet, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rett eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som et frafall av slik rett eller bestemmelse. Disse bruksvilkårene fungerer i den grad loven tillater det. Vi kan tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi er ikke ansvarlige eller ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaket av noen årsak utenfor vår rimelige kontroll. Hvis noen bestemmelse eller deler av en bestemmelse i disse bruksvilkårene er bestemt for å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, anses den bestemmelsen eller en del av bestemmelsen som atskilt fra disse bruksvilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevelsen av gjenværende bestemmelser. Det er ikke noe joint venture, partnerskap, ansettelsesforhold eller byråforhold opprettet mellom deg og oss som et resultat av disse bruksvilkårene eller bruken av nettstedet. Du samtykker i at disse vilkårene for bruk ikke blir tolket mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du fraskriver deg herved alle forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen for disse bruksvilkårene og mangelen på signering fra partene herfor for å utføre disse bruksvilkårene.

KONTAKT OSS

For å løse en klage angående nettstedet eller å motta ytterligere informasjon om bruk av nettstedet, vennligst kontakt oss på:

[email protected]